Panel Klienta na razie jest dostępny w języku angielskim.

W przyszłości będziemy starać się wprowadzić polską wersję językową.

Dla Państwa wygody poniżej załączamy instrukcję po polsku do angielskiego menu.

Panel Klienta włączamy w ciągu 1 minuty. W celu rejestracji prosimy o kontakt z działem realizacji. 

info@groy.pl


Logowanie

Proszę się zalogować używając adresu mailowego oraz hasła, które zostało utworzone przy rejestracji.

Client portal login

Dashboard

Dashboard wyświetla najważniejsze informacje.

outstanding invoices – zaległe płatności

estimates (need to approved) – wyceny wymagające akceptacji

last payment made – ostatnia płatność

Client portal home


Transactions

Pozwala sprawdzić status wszystkich faktur, wycen i płatności.

Estimates (wyceny)

Pozwala sprawdzić listę wycen i w łatwy sposób zaakceptować wycenę poprzez kliknięcie “Accept”.

Accepting Estimate in client portal

Accepting Estimate in client portal

Pozwala również odrzucić wycenę poprzez przyciśnięcie “Decline”

Declining Estimate in client portal

Mogą Państwo zawsze wrócić do odrzuconych wycen przyciskając ‘Edit’

Invoices (faktury)

Pozwala sprawdzić listę wszystkich faktur oraz ich statusy.

Instant Pay for an Invoice

Instant Pay for an Invoice

Pozwala wykonać płatność bezpośrednio w portalu poprzez przycisk “Pay now”

Payment Gateway screen

Payments Made

Lista wszystkich płatności.

PaymentsMadeStatements

Pozwala sprawdzić wszystkie transakcje.

Statements of all the trasactions

Client Details and My Account

Pozwala zmienić Państwa dane bezpośrednio w panelu