TŁUMACZENIA USTNE NIEMIECKO-POLSKIE WARSZAWA

Jeżeli organizują Państwo konferencje, spotkania, sympozja i inne, tego typu wydarzenia, na których niezbędna okazuje się pomoc tłumacza, który dokona ustnego przekładu wszelkich kwestii poruszanych w czasie spotkania, prosimy o niezwłoczne skorzystanie z usług Groy Translations, profesjonalnego biura tłumaczeń. Świadczymy usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, które obejmują przekład na wszystkie języki europejskie oraz wybrane pozaeuropejskie. Działamy na terenie wszystkich dużych miast Polski, zatem oczywistym jest, że mogą nas Państwo znaleźć także w Warszawie.

Co więcej, zapewniamy o profesjonalizmie naszych usług. Współpracujemy z siecią doświadczonych tłumaczy, którzy posiadają niezbędne wykształcenie filologiczne i inne kierunkowe, certyfikaty uzyskane po zakończonych kursach translatorskich oraz odpowiednie kompetencje, które upoważniają ich do pracy nad Państwa zleceniami. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dokonają dla Państwa przekładów ustnych: symultanicznych, konsekutywnych, tajnych, szeptanych, telefonicznych, ustnych przysięgłych.

Ponadto pragniemy zapewnić, że każdy przekład jest dodatkowo monitorowany i uzupełniany, tak aby Państwo się nie obawiali, że coś zostało źle przetłumaczone, czy też przeoczone.

Czego spodziewać się po GROY Translations?
  • fachowej pomocy i konsultacji w trakcie tłumaczenia;
  • odpowiedniego doboru terminologii i strony stylistycznej tłumaczenia;
  • poufności i wysokiego poziomu zabezpieczeń;
  • tłumaczy posiadających certyfikat bezpieczeństwa ABW do stopnia "ściśle tajne";
  • tłumaczy posiadających najwyższe kompetencje i doświadczenie zdobyte przy tłumaczeniach wykonywanych w całej Europie.