TRANSCREATION

Transcreation jest procesem, w którym ideę z jednego języka całkowicie przetwarzamy na drugi język (translation połączone z creation tworzy termin transcreation). Celem procesu jest efektywne przeniesienie komunikatu na inny rynek bez utraty wpływu, emocji oraz znaczenia oryginału, a także wsparcie Klienta w dostarczeniu marki, produktu lub usługi z mocnym i spójnym imagem międzynarodowym. Transcreation nie jest dosłownym tłumaczeniem "słowo w słowo", jest to bardziej kreatywna sztuka, która wymaga całkowitego zrozumienia sensu tekstu połączona z procesem tworzenia (copywriting) na najwyższym poziomie.

GROY Translations dostarcza wysokiej jakości rozwiązania wspierające strategię Firmy, która działa na międzynarodowym rynku. Nasz serwis Transcreation zapewnia przekazanie unikalnego komunikatu z maksymalnym efektem dostarczonym zgodnie z założeniami Firmy, niezależnie od lokalizacji.

Nasza globalna sieć, ponad 500 tłumaczy języka ojczystego, zapewnia perfekcyjne dopasowanie lingwistyczne do zakładanych celów firmy. Wszyscy nasi tłumacze, działający przy transcreation, mają minimalnie 7 letnie doświadczenie w profesjonalnym tłumaczeniu tekstów reklamowych i marketingowych. Nasi specjaliści są również zobowiązani stosować się do wskazówek, stylu i terminologii Klienta. Podczas wykonywania projektu pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem i dopasowujemy tekst języka obcego do strategii firmy na rynku zagranicznym.

Czego spodziewać się po GROY Translations?
  • doświadczenia i specjalistów na wielu rynkach zagranicznych;
  • dostosowania produktu, aplikacji lub usługi do rynku docelowego;
  • doradztwa, ekspertyz i profesjonalnego podejścia.