TŁUMACZENIA UNIA EUROPEJSKA

Tłumaczenia związane z Unią Europejską wiążą się ze znajomością bardzo specjalistycznego słownictwa i terminologii używanej przez organy Unii Europejskiej. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej zapotrzebowanie na tłumaczenia stricte "unijne" rosło. GROY Translations posiada zespół wyselekcjonowanych tłumaczy, w każdym języku europejskim, skompletowany przy okazji wykonywania różnych przetargów dla dużych instytucji Unii Europejskiej, ale również dla potrzeb firm od niej zależnych. W 2012 roku zostaliśmy zaproszeni do tłumaczenia w Parlamencie Europejskim.

Czego spodziewać się po GROY Translations?
  • fachowej pomocy i konsultacji w trakcie tłumaczenia;
  • odpowiedniego doboru terminologii i strony stylistycznej tłumaczenia;
  • poufności i wysokiego poziomu zabezpieczeń;
  • tłumaczy posiadających certyfikat bezpieczeństwa ABW do stopnia "ściśle tajne";
  • tłumaczy posiadających najwyższe kompetencje i doświadczenie zdobyte przy tłumaczeniach wykonywanych w całej Europie.