TŁUMACZENIA TECHNICZNE / PRZEMYSŁOWE

Jesteśmy partnerami największych firm przemysłowych takich jak: holdingi, huty, kopalnie i korporacje w Polsce i zagranicą. Tłumaczymy dla nich tysiące stron rocznie na różne języki europejskie i wybrane pozaeuropejskie. Najczęściej są to duże projekty realizowane w bardzo krótkich terminach. Dysponujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrą i ponad 20 letnim doświadczeniem w dostarczaniu najwyższej jakości tekstów technicznych i przemysłowych.

Najczęściej tłumaczone teksty:

  • tłumaczenia dokumentacji technicznej;
  • tłumaczenia NORM i dokumentacji SIWZ;
  • tłumaczenia instrukcji obsługi;
  • tłumaczenia kart charakterystyki;
  • tłumaczenia opisów maszyn i kart urządzeń.

Czego spodziewać się po GROY Translations?
  • odpowiedniego doboru terminologii i strony stylistycznej tłumaczenia;
  • fachowej pomocy i konsultacji w trakcie tłumaczenia;
  • poufności i wysokiego poziomu zabezpieczeń;
  • tłumaczy posiadających certyfikat bezpieczeństwa ABW do stopnia "ściśle tajne";
  • tłumaczy posiadających najwyższe kompetencje i doświadczenie zdobyte przy tłumaczeniach wykonywanych w całej Europie.