LOKALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Lokalizacja oprogramowania wykonywana przez GROY Translations gwarantuje skuteczne wprowadzenie Państwa produktu na zagraniczny rynek. W celu zapewnienia Państwu najwyższej klasu usług, wykorzystujemy nowoczesne technologie, wieloletnie doświadczenie w lokalizacji oprogramowonia wraz z procedurami potwierdzonymi przez ISO 9001.

Nasze metody skutecznej lokalizacji oprogramowania bazują na 7 głównych zasadach:

  • dokładne planowanie i zarządzanie ryzykiem;
  • dopasowanie rozwiązań pod wymogi Klienta;
  • zastosowaniu ulepszonych procesów przez wykorzystanie nowoczesnych technologii;
  • dokładny podział kompetencji i zasobów do każdego projektu;
  • częsta komunikacja pomiędzy zespołami i Klientem;
  • testowanie każdego etapu procesu lokalizacyjnego.

Oferujemy naszą usługę dla wszystkich standardowych oraz unikalnych systemów. Dla Państwa potrzeb regularne raportowanie o stanie projektu wraz z tymi wskaźnikami postępu, które są dla Państwa najważniejsze. Ponadto tam, gdzie to wymagane zapewniamy przeprowadzenie analizy ryzyka i omówienie zarządzania zmianami wraz z planami działania.

Aby zagwarantować najwyższe standardy usług i jakość, GROY Translations zapewnia Państwu usługi dla wszystkich etapów projektu w oparciu o zasady PMP /profesjonalne zarzadzanie projektem/ opracowane przez PMI /instytut zarzadzania projektem/ razem z Państwa własnymi metodologiami rozwoju.

Czego spodziewać się po GROY Translations?
  • fachowej pomocy i konsultacji w trakcie lokalizacji oprogramowania;
  • pełnego przetestowania aplikacji;
  • zespołu posiadającego najwyższe kompetencje i doświadczenie.