LOKALIZACJA

Lokalizacja oznacza efektywne przeniesienie komunikatu na inny rynek bez utraty wpływu, emocji oraz znaczenia oryginału. Lokalizacja nie jest tłumaczeniem "słowo w słowo", jest to bardziej kreatywna sztuka, która wymaga całkowitego zrozumienia sensu tekstu połączona z procesem tworzenia (copywriting) na najwyższym poziomie. lokalizacja przystosowuje teksty stworzone w określonym miejscu i języku do innego miejsca i języka, obejmuje dostosowanie zarówno warstwy tekstowej, jak i graficznej, a także formatów zapisu daty, czasu, jednostek miar, walut i elementów kulturowych.

GROY Translations posiada ponad 20 letnie doświadczenie w dostarczaniu wszelkich usług lokalizacyjnych. Szeroki zespół ekspertów, native speakerów i tłumaczy posiadających niezbędne wykształcenie oraz certyfikaty zapewnią Państwu usługę na najwyższym poziomie.

Procedura lokalizacji w GROY Translations:
  • Analiza otrzymanego materiału oraz wybór narzędzi i zasobów potrzebnych do wykonania usługi.
  • Ocena techniczna, kulturowa i językowa.
  • Tworzenie glosariuszy terminologicznych.
  • Tłumaczenie na wskazany język i rynek.
  • Adaptacja produktu, aplikacji lub usługi.
  • Lokalizacja grafiki, skryptów, wiadomości, mediów, widocznego tekstu symbolów, itd.
  • Lokalne testowanie plików, dokumentów, stron.
  • Ostateczna kontrola jakości pod względem językowym, kulturowym i funkcjonalnym.
  • Oddanie projektu.
Czego spodziewać się po GROY Translations?