TŁUMACZENIA PISEMNE

 GROY Translations tłumaczy tysiące stron rocznie dla największych firm i instytucji polskich oraz zagranicznych. Posiadamy sieć ponad 500 tłumaczy w całej Europie operujących wszystkimi językami europejskimi i wybranymi pozaeuropejskimi. Nasi kierownicy projektów działają jako Państwa konsultanci i są ekspertami w tworzeniu rozwiązań redukujących koszty, a także optymalizują proces tłumaczenia.

 

Nasze autorskie rozwiązania oraz procedury, poświadczone przez ISO 9001, pozwalają na dostarczanie tłumaczeń na najwyższym poziomie. Tłumacze, którzy przełożą Państwa teksty, posiadają przynajmniej 3 letnie doświadczenie w profesjonalnym tłumaczeniu dokumentów z danej branży. Dodatkowo, każdy tłumaczony tekst jest weryfikowany przez poszczególnych specjalistów sprawdzających poprawność merytoryczną, stylistyczną
i terminologiczną. Natomiast kierownik projektu skonsultuje z Państwem specyficzne słownictwo oraz stronę stylistyczną, w jakim zostanie wykonane tłumaczenie, aby zoptymalizować jakość przekładu.

Mogą być Państwo pewni, że teksty przetłumaczone przez GROY Translations są profesjonalnym przekładem najwyższej jakości.

 

Czego spodziewać się po GROY Translations?
  • fachowej pomocy i konsultacji w trakcie tłumaczenia;
  • odpowiedniego doboru terminologii i strony stylistycznej tłumaczenia;
  • poufności i wysokiego poziomu zabezpieczeń;
  • tłumaczy posiadających certyfikat bezpieczeństwa ABW do stopnia "ściśle tajne";
  • tłumaczy posiadających najwyższe kompetencje i doświadczenie zdobyte przy tłumaczeniach wykonywanych w całej Europie.
Sieć Tłumaczy