ZASADY POUFNOŚCI

GROY Translations dba o najwyższą możliwą poufność informacji. Wszystkie dokumenty, pliki źródłowo, pliki pomocnicze traktujemy jako poufne. Przesyłając do nas materiały mają Państwo pewność, że będą one dobrze zabezpieczone.

Procedury GROY Translations zostały potwierdzone przez certyfikat ISO 9001

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe (numer rachunku bankowego);
 2. Administrator: GROY group Maria Groyecka – Wierzchowska ul. 1-maja 9, 40-224 Katowice
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych GROY group: Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych GROY group pod adresem e-mail: rodo@groy.pl;
 4. Cele i podstawa przetwarzania:

W związku ze zleceniem przez Państwa zrealizowania usługi tłumaczenia przez GROY group, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. realizacji zlecenia usługi tłumaczenia, w tym przeprowadzenia jednorazowego badania satysfakcji klienta w zakresie poziomu i jakości usług świadczonych przez GROY group (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. udokumentowania realizacji zlecenia i jego rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. wewnętrznych celów administracyjnych GROY group, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji zlecenia usługi tłumaczenia przez GROY group (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  7. rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez GROY group usług i sposobu obsługi przez pracowników GROY group (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym w następującym celu:

  1. w celu oferowania Państwu przez GROY group produktów i usług (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, podmioty świadczące usługi tłumaczenia;
 2. Okres przechowywania: Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów GROY group stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat w przypadku, gdy zleceniodawcą usługi tłumaczenia jest przedsiębiorca lub 10 lat w przypadku, gdy zleceniodawcą usługi tłumaczenia jest osoba fizyczna.
 3. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 5. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
 7. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres siedziby GROY group bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

Jak uzyskujemy wysokie bezpieczeństwo?

 • szyfrowane dyski komputerowe
 • zabezpieczony budynek (alarm, monitoring, agencja ochrony)
 • wszyscy pracownicy są objęci klauzulą poufności;
 • ściśle kontrolowany dostęp do danych;
 • szyfrowanie https

Procedura nr 1 dotycząca tłumaczeń ściśle tajnych
 • tłumaczenie dokumentów w siedzibie klienta,
 • tłumaczenia może dokonywać paru tłumaczy po określonym fragmencie tak, aby żaden nie miał wglądu w całość tekstu,
 • Klient ponosi odpowiedzialność za osoby, które mają dostęp do dokumentów.
Procedura nr 2 dotycząca tłumaczeń ściśle tajnych