Transcreation

Transcreation je proces, v němž myšlenku z jednoho jazyka zcela přetváříme do druhého jazyka (translation spojené s creation tvoří pojem transcreation). Cílem procesu je efektivní převedení sdělení na jiný trh bez ztráty vlivu, emoce a významu originálu, a také podpora zákazníka při dodávání značky, produktu nebo služby se silným a spojitým mezinárodním image. Transcreation není překladem „slovo od slova“, ale je spíše kreativním uměním, vyžadujícím plné pochopení smyslu textu a spojeným s tvůrčím procesem (copywriting) nejvyšší úrovně.

GROY Translations nabízí vysoce kvalitní řešení podporující strategii firmy, která působí na mezinárodním trhu. Náš servis transcreation zajišťuje předání jedinečného sdělení s maximálním efektem, dodaným v souladu s předpoklady firmy, bez ohledu na lokalizaci.

Naše globální síť, více než 500 překladatelů mateřského jazyka, zajišťuje perfektní lingvistické přizpůsobení základním cílům firmy. Všichni naši překladatelé, kteří se účastní transcreation, mají minimálně sedmileté zkušenosti s profesionálním překladatelstvím reklamních a marketingových textů. Naši odborníci jsou také povinni podřídit se pokynům, stylu a terminologii zákazníka. Během realizace projektu jsme v neustálém kontaktu se zákazníkem a přizpůsobujeme text cizího jazyka strategii firmy na zahraničním trhu.

Co můžete očekávat od GROY Translations?
  • odborníky se zkušenostmi na řadě zahraničních trhů;
  • přizpůsobení produktu, aplikace nebo služby cílovému trhu;
  • poradenství, expertízy a profesionální přístup.
Síť překladatelů: