Překlady utajovaných a chráněných dokumentů

Překlady dokumentů s utajovaným obsahem v GROY Translations vyhotovují překladatelé se speciálním oprávněním, prokazující se bezpečnostním certifikátem Agentury vnitřní bezpečnosti do stupně „přísně tajné“, kteří současně vždy podepisují zvlášť připravené prohlášení a klauzuli tajnosti. Naše postupy spojené s překlady těchto dokumentů jsou potvrzeny zavedením ISO 9001 v roce 2011.

Postup I.:
  • překládání dokumentů v sídle zákazníka,
  • překládat může několik překladatelů po určitých částech tak, aby žádný z nich neměl možnost spatřit celý text,
  • zákazník je odpovědný za osoby, které mají přístup k dokumentům.
Postup II.:
Jaké dokumenty se nejčastěji překládají jako tajné?
Co můžete očekávat od GROY Translations?