Sazba textu

Používáme moderní a profesionální vybavení. Máme k dispozici zkušený personál a spolupracujeme s firmami z oboru DTP. To nám umožňuje dodávat vám texty kompletně připravené k tisku nebo hotové ke zveřejnění.

Naše služby:

 • sazba a zlom textu.
 • sazba knih/ sazba vědeckých publikací / sazba elektronických publikací
 • sazba časopisů / sazba alb / sazba příležitostných publikací.
 • bulletiny / propagační letáky / výrobkové katalogy / kalendáře / e-booky.
 • grafická úprava.
 • zpracování grafických materiálů s určením pro tisk / zpracování grafických materiálů s určením pro prezentaci v elektronických médiích (tablety, e-booky, internet).
 • dodatečné služby.
 • Zpracování tabulkových údajů s určením pro prezentaci v odborných publikacích.

Terminologii použitou v překladu navíc konzultujeme se zákazníkem a vytváříme průběžné aktualizované individuální glosáře.

Co můžete očekávat od GROY Translations?
 • odbornou pomoc a konzultace
 • poradenství, expertízy a profesionální přístup
 • služby na nejvyšší úrovni