Překlady se soudním ověřením

Překlady se soudním ověřením zhotovuje osoba veřejné důvěry – soudní překladatel, který se specializuje na překlady, ověřování a potvrzování dokumentů, a pro tyto činnosti používá razítko obsahující jeho jméno, příjmení a jazyk, v němž vlastní oprávnění. Oproti obecnému mínění nepřekládá soudní překladatel veškeré typy materiálů a neovládá ani veškerou terminologii. Díky více než dvacetiletým zkušenostem, výběru nejlepších odborníků a ověřování textů poskytuje náš tým soudních překladatelů překlady na světové úrovni.

Jaké dokumenty překládáme?

 • smlouvy;
 • faktury;
 • obchodní rejstříky;
 • úřední dokumenty;
 • soudní rozsudky, soudní usnesení;
 • automobilové doklady;
 • veškeré doklady vyžadující formu soudního překladu.

Co můžete očekávat od GROY Translations?
 • profesionální tym překladatelů;
 • krátké termíny realizace;
 • překlady bez překlepů a změn číslic;
 • milou a věcnou obsluhu.
Jaké jazyky zajišťujeme?
S kým spolupracujeme?
Jazykové kombinace nejčastěji prováděných překladu se soudním ověřením: