Překlady – Evropská unie

Překlady spojené s administrativou Evropské unie vyžadují důkladné znalosti odborného názvosloví a terminologie používané orgány Evropské unie. Od vstupu Polska do Evropské unie se poptávka po čistě „unijních“ překladech zvyšovala. GROY Translations má tým vybraných překladatelů v každém evropském jazyce, sestavený na základě různých výběrových řízení pro velké instituce Evropské unie, ale také pro potřeby firem na ní závislých.

V roce 2012 jsme byli pozváni na tlumočení v Evropském parlamentu.

Co můžete očekávat od GROY Translations?
  • odbornou pomoc a konzultace během překládání;
  • volbu vhodné terminologie a stylistiky překladu;
  • diskrétnost a vysokou úroveň zabezpečení;
  • překladatele s bezpečnostním certifikátem Agentury vnitřní bezpečnosti na stupeň „přísně tajné“;
  • překladatele s kompetencemi a zkušenostmi získané překladatelskou činností v celé Evropě.