Odborné překlady

GROY Translations díky autorským inovačním řešením je vedoucí společností polského trhu v pořizování odborných překladů nejvyšší kvality. Každý materiál, který se dostane k nám, se analyzuje z věcného i terminologického hlediska. Překladatelé, kteří s ním pracují, jsou odborníky nejvyšší třídy, kteří mají příslušné technické vzdělání, certifikáty a zkušeností nezbytné při práci s vysoce odbornými texty.

 • Technické / průmyslové
 • Právnické / administrativní
 • Lékařské / farmaceutické
 • Ekonomické / finanční
 • Chemické
 • Marketingové
 • Evropská unie

Terminologii použitou v překladu navíc konzultujeme se zákazníkem a vytváříme průběžné aktualizované individuální glosáře.

Co můžete očekávat od GROY Translations?
 • odbornou pomoc a konzultace během překládání;
 • vhodnou volbu terminologie a stránky stylistické překladu;
 • důvěrnost a vysokou úroveň zabezpečení;
 • překladatelé vlastnící bezpečnostní certifikát Agentury vnitřní bezpečnosti na stupeň „přísně tajné“;
 • překladatelé vlastnící nejvyšší kompetence a zkušenosti získané při překladech prováděných v celé Evropě.
Síť překladatelů: