Odborné překlady

GROY Translations je díky autorským inovačním řešením vedoucí společností polského trhu v pořizování odborných překladů nejvyšší kvality. Každý materiál, jenž se k nám dostane, je odborně analyzován z věcného i terminologického hlediska. Překladatelé, kteří s ním pracují, jsou odborníci nejvyšší třídy, mající příslušné technické vzdělání, certifikáty a zkušeností nezbytné pro práci s vysoce odbornými texty.

 • Technické / průmyslové
 • Právnické / administrativní
 • Lékařské / farmaceutické
 • Ekonomické / finanční
 • Chemické
 • Marketingové
 • Evropská unie

Terminologii použitou v překladu konzultujeme navíc se zákazníkem a vytváříme průběžné aktualizované individuální glosáře.

Co můžete očekávat od GROY Translations?
 • odbornou pomoc a konzultace během překládání;
 • volbu vhodné terminologie a stylistické stránky překladu;
 • diskrétnost a vysokou úroveň zabezpečení;
 • překladatele vlastnící bezpečnostní certifikát Agentury vnitřní bezpečnosti na stupeň „přísně tajné“;
 • překladatele s kompetencemi a zkušenostmi, získanými překladatelskou činností v celé Evropě.
Síť překladatelů: