Lokalizace webových stránek

Webová stránka je vizitkou a hlavním zdrojem informací o firmě. Oslovení zákazníků v jejich vlastním jazyce je neodmyslitelně spojeno se zviditelněním firmy a utváření jejího kladného mezinárodního obrazu. Profesionálně provedená lokalizace webové stránky významným způsobem maximalizuje globální potenciál firmy.

GROY Translations dokonale chápe význam lokalizace webových stránek. Před zahájením překladu webové stránky dbáme na přesné pochopení strategie vaší firmy, výrobků, služeb a informací, které převádíme na jiný trh při zohlednění kulturních a podnikatelských souvislostí.

Jsme spolehlivým a zkušeným dodavatelem služeb lokalizace webových stránek. Náš zkušený tým pracuje se všemi typy webových souborů používaných na evropských, vybraných mimoevropských trzích a na trhu Spojených států amerických. Vytvoření dynamických webových stránek včas a bez překročení rozpočtu, může být složitou výzvou, ale je součástí profesionální služby lokalizace webových stránek nabízené společností GROY Translations.

Co můžete očekávat od GROY Translations?
  • odbornou pomoc a konzultace během překládání;
  • grafickou úpravu souborů;
  • implementaci souborů do webových stránek;
  • kompletní přezkoušení stránky.
  • tým vlastnící nejvyšší kompetence a zkušenosti.