Formát překladu

V GROY Translations poskytneme překlad ve všech formátech, včetně velkých formátů písmen, zvukových překladů a Braillova písma.

Například, kromě zvětšení snímku zahrnují velké formáty proces zjednodušení formátu a zvětšení velikosti písma.

Zvukové překlady se často pořizují pro nevidomé nebo slabozraké osoby. V GROY Translations vytváříme zvukové materiály ve spolupráci se zkušenými a profesionálními lektory. Se zákazníkem konzultujeme volbu lektora, jeho hlas a intonaci, aby výsledek odpovídal dané produkci. Nahrávky dodáme na CD nebo v digitálních zvukových formátech pro počítač.

GROY Translations připravuje také sazbu textů pro tisk v programech COREL DRAW a PHOTOSHOP. Připravujeme texty ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLX, XLSX, TXT, ODT, RTF. Naši odborníci jsou připraveni překládat z každého textového formátu, jaký nám pošlete.

Co můžete očekávat od GROY Translations?
  • ideální přizpůsobení překládaného textu formátu;
  • profesionální lektory;
  • poradenství, expertízy a profesionální přístup.