TŁUMACZENIA SZEPTANE

Forma tłumaczenia symultanicznego wykonywana bez użycia specjalistycznego sprzętu. W tłumaczeniu szeptanym tłumacz, znajdujący się obok niewielkiej grupy słuchaczy, ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta. Tłumaczenie szeptane jest często stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób nie mówi w języku, który obowiązuje podczas spotkania.

Gdzie najczęściej używa się tłumaczeń szeptanych:

  • konferencje;
  • sympozja;
  • seminaria;
  • spotkania;
  • prezentacje;
  • kursy;
  • grupy robocze.

Czego spodziewać się po GROY Translations?
  • dopasowania tłumaczy pod zagadnienie i terminologię;
  • poufności i wysokiego poziomu zabezpieczeń;
  • tłumaczy posiadających certyfikat bezpieczeństwa ABW do stopnia "ściśle tajne";
  • tłumaczy posiadających najwyższe kompetencje i doświadczenie zdobyte przy tłumaczeniach wykonywanych w całej Europie.

Rocznie wykonujemy ok 200 godzin tłumaczeń szeptanych dla klientów w całej Europie, przy zerowym współczynniku reklamacji. 

Wykonujemy tłumaczenia szeptane na terenie całej Europy w zakresie języków europejskich i wybranych pozaeuropejskich.

Najczęściej wybierane pary językowe:

  • polsko - angielski
  • polsko - niemiecki
  • polsko - francuski
  • polsko - rosyjski
  • polsko - ukraiński
  • polsko - czeski
  • polsko - słowacki
  • polsko - włoski
  • angielsko - rosyjski
  • angielsko - niemiecki