ZASADY POUFNOŚCI

GROY Translations dba o najwyższą możliwą poufność informacji. Wszystkie dokumenty, pliki źródłowo, pliki pomocnicze traktujemy jako poufne. Przesyłając do nas materiały mają Państwo pewność, że będą one dobrze zabezpieczone.

Procedury GROY Translations zostały potwierdzone przez certyfikat ISO 9001

Jak uzyskujemy wysokie bezpieczeństwo?

  • szyfrowane dyski komputerowe
  • zabezpieczony budynek (alarm, monitoring, agencja ochrony)
  • wszyscy pracownicy są objęci klauzulą poufności;
  • ściśle kontrolowany dostęp do danych;
  • szyfrowanie https

Procedura nr 1 dotycząca tłumaczeń ściśle tajnych
  • tłumaczenie dokumentów w siedzibie klienta,
  • tłumaczenia może dokonywać paru tłumaczy po określonym fragmencie tak, aby żaden nie miał wglądu w całość tekstu,
  • Klient ponosi odpowiedzialność za osoby, które mają dostęp do dokumentów.
Procedura nr 2 dotycząca tłumaczeń ściśle tajnych